ALGEMENE VOORWAARDEN CADEAUBON

In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door By KUUS uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een By KUUS cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere code wordt slechts éénmaal verstrekt en kan éénmaal worden gebruikt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan By KUUS te worden verstrekt. By KUUS behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 2. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het bestelproces vul je de exacte code in bij het veld “kortingscode”.
 3. Per bestelling kan één cadeaubon/code worden gebruikt.
 4. De geldigheid van de cadeaubonnen is twéé jaar na uitgifte.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door By KUUS zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.bykuus.nl
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Hiervoor dient per mail, via info@bykuus.nl , contact te worden opgenomen met By KUUS, zodat dit verwerkt kan worden in de code.
 9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of bankoverschrijving (of contant bij afhalen).
 10. In geval By KUUS op basis van artikel 8 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal restitutie plaatsvinden op basis van heractiveren van het bedrag op de cadeaukaart.
 11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 15. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubon of problemen bij het inwisselen laat ons dit zo snel mogelijk weten via info@bykuus.nl .